top of page

Beneficiarii programului / Criterii de eligibilitate:
1) cupluri infertile care au indicație pentru efectuarea procedurii FIV/ET
2) membrii cuplului au calitatea de asigurat in sistemul national de asigurari de sanatate
3) cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de spermă sau mama surogat)
4) vârsta femeii cuprinsă între 24 şi 40 de ani
5) indexul de masă corporală al femeii cu valori cuprinse între 20 şi 25
6) rezerva ovariană în limite normale probată prin valoarea AMH

Indicațiile pentru efectuarea procedurii FIV/ET:
• Absența sau obstrucția trompelor uterine bilateral
• Patologie masculină severă - sub 5 milioane de spermatozoizi cu mobilitate progresivă sau sub 4%
spermatozoizi cu morfologie normală
• Infertilitate de altă etiologie, dacă tratamentele convenționale nu au dat rezultat (eșecul obținerii sarcinii după minim 3 cicluri de stimulare ovariană cu inseminare intrauterină)
• Endometrioza în stadii avansate III-IV

 

Procedura de solicitare si aprobare
1. Cuplul solicitant depune dosarul la sediul unităţii sanitare
2. Registratorul medical verifică documentele, confruntă copiile cu originalele și atestă prin semnătură
3. Dosarul complet se înregistrează în ordine cronologică; numărul de înregistrare se comunică în scris
4. Dosarele sunt evaluate de o comisie care se întrunește în primele 5 zile ale lunii în curs pentru luna precedentă.
5. Comisia aprobă dosarele care îndeplinesc toate condiţiile, în ordinea cronologică a înregistrării şi în limita fondurilor disponibile. În situația în care solicitările depăşesc fondurile aprobate, comisia va întocmi o listă de aşteptare. Lista se actualizează periodic.
6. Rezultatul evaluării dosarului se comunică în scris la adresa de corespondență, după cum urmează:
a) dosar aprobat cu menționarea datei programării pentru inițierea procedurii de FIV/ET;
b) dosar aprobat și înscris în lista de așteptare cu specificarea numărului de ordine; în situația în care fondurile alocate permit inițierea procedurii de FIV/ET, unitatea sanitară înștiințează cuplul asupra datei programării;
c) dosar neaprobat cu motivarea acestei decizii.
7. În situația în care procedura FIV/ET nu este inițiata în termen de 90 de zile de la înregistrarea deciziei la unitatea sanitară, decizia își pierde valabilitatea. 

Setul minim de investigatii:

Pacienta
Ultimele 3 luni:
TSH, Prolactina
Evaluarea cavitatii uterine prin histeroscopie sau sonohisterografie
Cultura col uterin, Ag Chlamydia, Ag Mycoplasme
Ecografie transvaginala
Ultimele 6 luni:
AMH
Serologie: HBs Ag, HBc Ac, HCV Ac, HIV, VDRL/TPHA
Ultimele 12 luni:
Investigatii generale: Hemoleucograma, Glicemie, Uree, Creatinina, TGO, TGP, APTT, fibrinogen
Evaluare boli infectioase: Rubeola IgG, Varicela IgG,
Toxoplasma IgG si IgM, CMV IgG, Herpes IgG
Frotiu cervical Papanicolau
Grup de sange, Rh - fara limita de timp 

Partenerul
Ultimele 6 luni:
Spermograma - efectuata in unitatea sanitara la care a depus dosarul
Spermocultura
Serologie: HBs Ag, HBc Ac, HCV Ac, HIV, VDRL/TPHA
Grup de sange, Rh - fara limita de timp

 

Dosarul pe care cuplul solicitant il depune la sediul unităţii sanitare cuprinde:
a) cerere pentru includerea în subprogramul FIV/ET semnată de membrii cuplului care va cuprinde:
− datele de identificare a membrilor cuplului: numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul
actului de identitate, seria şi numărul actului de identitate, data emiterii și unitatea emitentă;
− adresa de domiciliu;
− numărul de telefon mobil;
− adresa de corespondență.
b) copii după actele de identitate ale membrilor cuplului;
c) adeverinţe eliberate de casa de asigurări de sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate a membrilor cuplului, documente originale, emise cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;
d) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte înălţimea, greutatea şi indexul de masă corporală al femeii - document emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;
e) documente medicale din care să rezulte setul minim de investigații efectuate pentru stabilirea diagnosticului, indicației terapeutice și riscurilor medicale al cuplului solicitant*
f) document medical din care să rezulte indicația medicală pentru realizarea procedurii de FIV/ET, eliberat de un medic specialist în obstetric-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată medical, emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului*
g) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitanții au depus un singur dosar la sediul unei singure unităţi sanitare care derulează subprogramul FIV/ET și că nu au mai beneficiat în trecut de o altă procedură finanțată din bugetul Ministerului Sănătății; în declaratie se consemneaza în mod obligatoriu asertiunea "Sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals în acte publice, conform prevederilor Codului penal, declar ca datele din declaratie sunt corecte si complete."
h) opis al documentelor dosarului;
*Daca documentele de la punctele e) si f) exista, dar au termenul de valabilitate expirat, acestea pot fi actualizate in clinica, in aceeasi perioada cu depunerea dosarului, dar pana la momentul intrunirii comisiei de evaluare.

Lista serviciilor medicale care nu fac obiectul rambursării, cuprinde, fără a se limita la acestea:
• investigații paraclinice preliminare
• monitorizarea tratamentului de stimulare ovariană
• servicii adiționale sau premium
• medicatia pentru stimularea ovariana
• anestezia generala la prelevarea ovocitelor
• ICSI (injectare intracitoplasmică a spermatozoizilor) si P-ICSI
• cultivarea embrionilor mai mult de 72 de ore până la stadiul de blastocist
• diagnostic genetic al embrionilor
• crioconservarea ovocitelor, spermei sau embrionilor
• recoltarea chirurgicală a spermatozoizilor

 

Beneficiarii
Indicatiile
Dosarul
Investigatii
Procedura
Lista serviciilor
bottom of page